Đúng như tên gọi Lobster, tôm hùm tươi sẽ là nguyên liệu chính cho tô mì ramen của bạn và đây cũng chính là vị đặc biệt nhất của Raku Ramen Bar.

Bài viết liên quan